28 มี.ค.2563 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกฯ เปิดเผยว่า จากรายการโทรทัศน์ ที่ได้นำเรื่องราวของ คุณภูริเดช เพ็งวิชัย เจ้าของธุรกิจโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า อุทิศตนเย็บหน้ากากอนามัยแจกหมอ พยาบาลทุกโรงพยาบาลแล้ว

 

          “ผมในฐานะที่เป็นนักการเมืองคนหนึ่ง ขอน้อมคำนับด้วยความรู้สึกในน้ำจิตน้ำใจ ที่คุณภูริเดช มีต่อหมอ พยาบาล และคนไทยทั้งประเทศ นี่คือตัวอย่างของคนไทยที่มีจิตใจดีงาม เป็นกำลังให้คนทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”


          นายสุภรณ์กล่าวว่า ในวิกฤติโควิด-19 ท่ามกลางความวิตก ความเป็นความตายของประชาชน แต่เรายังได้เห็นคนไทยส่วนใหญ่ทุกสาขาอาชีพออกมาแสดงออกในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้พวกเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ไปให้ได้
 

          “ผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนเล็กๆในรัฐบาล ไม่มีอะไรจะกล่าวนอกจาก ขอ กราบเทิดทูนในน้ำใจของคุณภูริเดช และอีกหลายๆท่านที่มิได้เอ่ยนามถึงในที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้อง นักธุรกิจพ่อค้าประชาชนทุกภาคส่วนที่อุทิศตนเสียสละรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน นายสุภรณ์ฯกล่าวว่า "นี่คือสัญญาณที่ดี คือจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีความปรองดองของคนในชาติเกิดขึ้น ในยามมีภัย และจะทำให้ประเทศไทยต้องชนะอย่างแน่นอน"