มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 พร้อมประกาศห้ามเข้า-ออก ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2563 โดยเด็ดขาด โดยมหาวิทยาลัยปิดเพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยยกเว้น ผู้บริหารที่เข้ามากำกับดูแล และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่จำเป็นเท่านั้น

ไล่ไทม์ไลน์ นศ.มรภ.บ้านสมเด็จฯ ติดเชื้อโควิด มหาลัยสั่งปิด

 

สำหรับไทม์ไลน์นักศึกษาที่ติดเชื้อโึวิด-19 

14 มีนาคม 2563 ร้านเพลินนคร (ร้านปิดชั่วคราว และทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้ว) , ร้านมอร์บาร์ 

15 มีนาคม 2563 หอพัก The Residence ซอยอิสระภาพ 29 , ร้านมอร์บาร์ 

16 มีนาคม 2563 ร้านป้าโหด ซอยวัดมอญ , สำนักงานวิทยาลัยการดนตรี , โรงอาหารอาคาร 1 , ร้าน Grey ปิ่นเกล้า

17 มีนาคม 2563 สายการบิน Lion Air เส้นทางกรุงเทพฯ - ตรัง เวลา 9.00 น. , บ้าน จ.ตรัง , พ่อ แม่ และญาติใกล้ชิดประสานงานเจ้าหน้าที่ที่ จ.ตรังแล้ว , สายการบิน Lion Air เส้นทาง ตรัง - กรุงเทพฯ เวลา 19.55 น. 

18-24 มีนาคม 2563 หอพัก The Residence ซอยอิสระภาพ 29

23 มีนาคม 2563 รับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

25 มีนาคม 2563 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

ไล่ไทม์ไลน์ นศ.มรภ.บ้านสมเด็จฯ ติดเชื้อโควิด มหาลัยสั่งปิด

 

ไล่ไทม์ไลน์ นศ.มรภ.บ้านสมเด็จฯ ติดเชื้อโควิด มหาลัยสั่งปิด

 

 

 

ข้อมูลจาก : BSRU News