25 มีนาคม 2563 ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  โดย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ประธานฝ่ายฆราวาส นั่งห่าง 1 เมตร ตามหลักสาธารณสุข สมเด็จพระอริยวงศาคต ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานนำคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์บทรัตนสูตร  

กองทัพเตือนฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินเจอไม้แข็ง 

ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยและประชาชน ให้มีสติ มีกำลังใจในยามที่บ้านเมืองมีโรคภัยไข้เจ็บ ต่อสู้กับเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ใน

"สมเด็จพระสังฆราชฯ" นำสวดมนต์ ไล่โควิด

ขณะนี้ ในวันนี้มีการสวดในกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 6 วัด ประกอบด้วย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดบวรนิเวศวรวิหาร, วัดไตรมิตร, วัดเทพศิรินทร์ทราวาส, วัดยานนาวา, และ วัดประยูรวงศาวาส ส่วนภาคเหนือ มีวัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ภาคใต้ วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนารายณ์วรมหาวิหาร จ.นครราชศรีมา เป็นต้น โดยการสวดเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ประชาชนขึ้นไปรับฟังบนอุโบสถ แต่ให้รับฟังจากที่บ้าน ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

"สมเด็จพระสังฆราชฯ" นำสวดมนต์ ไล่โควิด

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาสเดินทางมาร่วม พร้อมกับเปิดเผยว่า การสวดครั้งนี้จะมีพระสงฆ์แต่ละรูป นั่งห่างกัน 1 เมตร ตามหลักสาธารณสุข

"สมเด็จพระสังฆราชฯ" นำสวดมนต์ ไล่โควิด

อีกทั้งก่อนสวดจะมีการทำความสะอาดให้เรียบร้อย ปกติทุกวัดมีการทำวัตรเช้าเย็นเป็นกิจของสงฆ์อยู่แล้ว หลังจากวันนี้เป็นต้นไปทุกวันก็สวดบทสวดเหล่านี้ทุกเช้าเย็นจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 

"สมเด็จพระสังฆราชฯ" นำสวดมนต์ ไล่โควิด

"สมเด็จพระสังฆราชฯ" นำสวดมนต์ ไล่โควิด

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

พร้อมกันนี้สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้วัดที่มีศักยภาพตั้งโรงทาน แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งหลายวัดได้เริ่มดำเนินการแล้ว เช่น วัดทางสระบุรี นครราชสีมา เป็นต้น