สถานการณ์การระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 ที่ล่าสุด (24 มีนาคม 2563) ไทยพบผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 827 ราย และเสียชีวิตสะสมเป็น 4 ราย ส่งผลให้ล่าสุด นายอำนวย กลิ่นอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากฯ ประเทศไทย เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ผู้จำหน่ายสลากฯ ตกเป็นผู้แบกรับภาระอันเป็นผลจากวิกฤตครั้งนี้ ประกอบกับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลให้ผู้จำหน่ายไม่สามารถออกจำหน่ายได้ตามปกติส่งผลให้ผู้มีอาชีพค้าฉลากนับ 100,000 ชีวิตหลายแสนครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามพวกเราพร้อมและยินดีในการปฏิบัติตามและเห็นด้วยกับมาตรการต่างๆ ที่ออกมาในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ในขณะเดียวกันมีแนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยจึงขอวิงวอนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้แนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยขอเสนอแนวทางอันเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อผู้มีอาชีพค้าสลากอย่างเร่งด่วน

 

 

 

1 ขอให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้จำหน่ายฉลากโดยมีมติเลื่อนการออกสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปก่อน

 

 

 

2 ขอให้ลดจำนวนสลากที่ซื้อจองและคืนเงินค่าสลากจองของงวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2563 ให้กับผู้จำหน่ายที่ประสงค์ขอคืนเงินจองต่อไป

 

 

 

3 ขอให้ผู้ที่จำหน่ายสลากจำหน่ายสลากด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้กับประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี

 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสลากฯ จะพิจารณาเรื่องการออกรางวัลสลาก งวดประจำวันที่ 1 เมษายนนี้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้ต่อไป