เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่มีรายงานว่าพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีจำนวนหนึ่ง เป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กกต. จึงให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส และให้หยุดพักที่บ้าน เป็นเวลา 14 วันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

          ขณะนี้ได้รับผลการตรวจแล้วไม่พบเชื้อโรคโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกต.ได้ประสานงานกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ดำเนินการทำความสะอาดและอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงานเรียบร้อยแล้ว

 

          สำนักงาน กกต.มีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนที่ต้องติดต่อราชการกับสำนักงาน รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน จึงได้จัดทำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดโดยเคร่งครัดต่อไป