บริษัทฯ จึงขอประกาศปิดให้บริการชั่วคราวศูนย์การค้า 9 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ , เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว , ปิ่นเกล้า , รามอินทรา , บางนา , พระราม 2 , พระราม 3 , แกรนด์ พระราม 9 , และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

 

 

 

               มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 (สําหรับศูนย์การค้านอกเขตกรุงเทพมหานครยังคงเปิดให้บริการตามปกติ) ทั้งนี้ ยกเว้น เฉพาะบริเวณชั้นซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ยังเปิดให้บริการสําหรับธุรกิจบางประเภทตามประกาศกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

               1) ซูเปอร์มาร์เก็ต (เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์)

               2) ร้านขายยา รวมทั้ง Boots , Watson

               3) ร้านขายอาหารสัตว์ และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต (เช่น แฟมิลี่มาร์ท)

               4) ร้านอาหารเฉพาะการจําหน่ายเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery)

               5) และอื่น ๆ ตามที่อาจจะมีการประกาศเพิ่มเติม

               สําหรับร้านอาหารในโซนอื่นที่ศูนย์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการลูกค้า และประสงค์จะให้บริการ Take Away หรือ Delivery ทางศูนย์ฯ ยินดีจัดหาพื้นที่บริเวณชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อบริการรับและส่งออร์เดอร์สําหรับลูกค้า และอํานวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ร้านในการประกอบอาหาร

 

 

 

               สําหรับอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ (โดยร้านค้าในอาคารสํานักงานให้ปฏิบัติตามประกาศจากกรุงเทพมหานคร)

               ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมเผชิญสถานการณ์นี้ร่วมกันมา บริษัทฯ รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ในความเข้าใจและความร่วมมือในด้านต่างๆ จากท่านพันธมิตรร้านค้าทุกท่าน เรามีความเป็นห่วงในสถานการณ์การดําเนินธุรกิจของท่าน บริษัทฯ จะดําเนินทุกวิถีทางเพื่อที่จะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์ครั้งนี้และเป็นกําลังสําคัญให้ประเทศชาติของเราเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีที่สุด

 

 

 

เซ็นทรัลพัฒนาแจ้งปิดชั่วคราวศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ 9 สาขา