บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ระบุ บริษัทฯ มีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับรายงานว่า มีพนักงาน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 ชั้น 19 ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยพนักงานท่านดังกล่าวมิได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

 

 

 

               ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทันที โดยบริษัทฯ ได้ปิดพื้นที่อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 เพื่อทําความสะอาดฆ่าเชื้อ deep-cleaning ในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณโดยรอบ ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งได้แจ้งให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในชั้น 19 กักตัวเองอยู่กับบ้านและเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 และให้รายงานอาการของตนเองให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน โดยหากมีอาการที่ต้องสงสัยให้รีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลที่บริษัทฯ ติดต่อไว้ให้หรือแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ณ โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานทันที

               เอไอเอส ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามปกติ จากการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่จะให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากบ้านหรือ Work From Home รวมถึงมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เข้มงวดตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

               จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ ให้ความสําคัญสูงสุดกับการมอบบริการคุณภาพอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้าและความปลอดภัยของพนักงาน และใคร่ขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมจากข่าวสารที่คลาดเคลื่อน

 

 

 

พนง.ติดไวรัสโรคโควิด-19 ปิดพื้นที่เอไอเอสทาวเวอร์ 1 ฆ่าเชื้อ