วันที่ 20 มี.ค. 2563 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Yong Poovorawan" ระบุ ทำไมต้องเลื่อนสงกรานต์ออกไป

 

 

 

                 การควบคุมป้องกันโรคระบาด ต้องได้รับความร่วมมือของทุกคน โรคโควิด-19 เป็นโรคทางเดินหายใจที่ติดต่อกันง่ายทางฝอยละออง ในการควบคุมโรคจะต้องประกอบไปด้วยการดูแลเรื่องสุขอนามัย ให้ร่างกายแข็งแรง รักษาความสะอาด ด้วยการล้างมือ รับประทานอาหารที่สะอาด และสุก หรือกินร้อน หลีกเลี่ยงการจับต้องใบหน้า ถ้าไม่ได้ล้างมือ

                 การป้องกันการระบาดของโรค นอกจากนี้ การป้องกันจะต้องประกอบไปด้วย

                 personal distance กำหนดระยะห่างของบุคคล เพื่อป้องกันฝอยละออง จากการพูดเสียงดัง หรือ ไอจาม โดยจะต้องห่างกันอย่างน้อย 6 ฟุตหรือ 2 เมตร

                 social distance งดการเข้าสู่สังคมโดยไม่จำเป็นที่มีคนหมู่มาก หรือถ้าต้องไปในชุมชนเช่น ในรถไฟฟ้า รถเมล์ หรือสถานที่ที่มีคนหนาแน่นจะต้องใส่หน้ากากอนามัย

 

 

 

 

                 และสิ่งหนึ่งที่จะลดการแพร่กระจายของโรคได้อย่างดี คือการทำงานที่บ้าน การลดการเคลื่อนที่ของประชากร personal movement ดังนั้นในช่วงนี้ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 การเลื่อนสงกรานต์ออกไป ก็จะมีการลดการเคลื่อนที่ของประชากรเป็นจำนวนมาก และประเพณีสงกรานต์ก็จะมีการรวมคนหมู่มากเข้าด้วยกัน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเลื่อนประเพณีสงกรานต์ออกไปจะเป็นวิธีหนึ่งในการลดการระบาดของโรคได้อย่างดี

                 ประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย เป็นวัฒนธรรมที่งดงาม แต่เมื่อประเทศมีภาวะโรคระบาด สังคมไทยเชื่อว่าจะยอมรับได้ในการเลื่อนวันหยุดออกไป