19 มี.ค.2563 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความว่า" ผมขอชื่นชมศิลปินนักร้องมืออาชีพ พี่แอ๊ด คาราบาว ที่ประพันธ์เพลงและขับร้องเองในบทเพลงที่ชื่อว่า "รวมใจไทยข้ามโควิด-19" 

 

          ซึ่งเป็นบทเพลงที่สะท้อนให้คนไทยทุกคนมีความรับผิดชอบมีความรักความสามัคคีและเสียสละร่วมกันของคนไทยทุกคนในยามประสพภัยวิกฤติของประเทศ เป็นบทเพลงที่มีคำแนะนำที่ดีในการป้องกันดูแลให้ปลอดภัยจากโรคไวรัส ทั้งผู้ป่วยหรือบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง และสำคัญที่สุดคือเป็นบทเพลงที่บอกถึงพี่น้องคนไทยทุกคนต้องช่วยกันเป็นขวัญกำลังให้คุณหมอพยาบาลและจิตอาสามดงานสาธารณสุขทั้งหลายที่เสียสละทำหน้าที่รับภาระดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่โดยไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย 

 

          "ผมว่าบทเพลง 'รวมใจไทยข้ามโควิด-19' นี้จะเป็นบทเพลงหนึ่งที่จะช่วยเสริมในการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยรวมพลังลุกขึ้นมาสู้เพื่อให้ประเทศไทยต้องชนะให้ได้ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้มุ่งมั่นทุ่มเทสั่งการทุกสรรพกำลังทุกหน่วยงานร่วมกันลงมือแก้ไขให้บรรลุผลที่วางไว้ เพื่อจะนำพาคนไทยพ้นผ่านวิกฤติไวรัสนี้ไปให้ได้

 

          ทั้งนี้จะก้าวผ่านไปได้เร็วหรือช้าแค่ใหนอย่างไร ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทั้งแผ่นดิน ผมว่าวันนี้หมดเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันทางการเมืองเบรกเกมการเมืองไว้ก่อน ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัยแล้วค่อยมาว่าการเมืองกันทีหลังดีกว่านะครับ" 

 

          ถ้าฝ่ายค้านบางพรรคบางคนได้ฟังบทเพลงๆ นี้ ผมว่าคงต้องหยุดใช้วาทะกรรมเสียดสีทิ่มแทงกัน หันมาช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อระดมทุกสรรพกำลังให้ประเทศไทยประชาชนคนไทยรอดปลอดภัยให้ได้ ฝากบอกถึงฝ่ายค้านบางท่านที่พยายามเหน็บแนมท่านนายกรัฐมนตรีก็ดี ก็ขอให้หยุดทีเถอะครับ
          พฤติกรรมเช่นนั้นขอให้เบรกพักไว้ก่อน เอาประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้ง การเมืองจะขัดแข้งขัดขากันอย่างไรก็เก็บพับใส่ลิ้นชักไว้ชั่วคราว หันมาช่วยกันทำให้ประเทศชาติประชาชนปลอดภัย พี่น้องประขาชนจะได้ชื่นชมศรัทธานักการเมืองที่เสียสละอุทิศตนช่วยกัน ไม่มีเวลามาแบ่งพรรคแบ่งพวกฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเวลายามนี้แล้วละครับ"