เพื่อช่วยบรรเทาภาระของประชาชนคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท บางจากฯ
ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือบรรจุใส่แกลลอนสำหรับลูกค้าบางจากและประชาชนทั่วไปนำภาชนะไปเติมได้ฟรีที่สถานีบริการ

 

 

 

โดยประชาชนสามารถกดแอลกอฮอล์เจลฟรี ท่านละไม่เกิน 50 มิลลิลิตร ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 13.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchakmarletplace.com

 

 

 

บางจากเติมแอลกอฮอล์เจลฟรีเริ่ม 23 มีนาคมนี้เตรียมตัวให้พร้อม