เมื่อวานนี้ (16 มีนาคม 2563) ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ศูนย์ฯ 

 

 

ที่ประชุมเสนอให้เลื่อน หยุดสงกรานต์ ระหว่าง วันที่ 13-15 เมษายน ให้ไปหยุดช่วงเดือนกรกฎาคมแทน โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องเข้า ครม.ในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือ เสนอให้ สถานบันเทิงต่างๆ ปิดในเวลา 20.00 น.

ล่าสุด โรงภาพยนตร์เมเจอร์เสนอมาตรการ ในการรับมือไวรัสโควิด-19 โดยให้ผู้ใช้บริการนั่งแถวเว้นแถว และนั่งเว้นห่างทุก 2 ที่นั่ง 

เปิดแผนผังที่นั่งในโรงหนังเมจอร์ นำร่องสู้โควิด-19