เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 - ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ที่วันนี้ได้มีการหยิบยกกรณีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่อยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เสนอขอให้องค์คณะผู้พิพากษาที่ขึ้นนั่งพิจารณาคดี สามารถใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ว่า เนื่องจากศาลชั้นต้นเป็นศาลที่จะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาในบัลลังก์ ซึ่งจะมีทั้งคู่ความ , ผู้ต้องขัง , พยานหรือบุคคลที่เข้ามาร่วมรับฟังการพิจารณาคดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาจจะเป็นประเทศในกลุ่มเสี่ยง ทำให้มีความกังวลใจว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ จึงมีการเสนอเรื่องมา โดยที่ประชุม ก.ต.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ อนุญาตให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น สามารถสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจะขึ้นนั่งพิจารณาคดีในบัลลังก์ได้

 

          ประธานศาลฎีกา ยังกล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน วันนี้ที่ประชุม ก.ต.เห็นชอบในเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการของร่างระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2563 ซึ่งส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้พิพากษาที่ จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุก 5 ปี นับตั้งแต่ที่ผู้พิพากษามีอายุครบ 35 ปี ซึ่งจะทำประชาพิจารณ์ในหมู่ผู้พิพากษาเสียก่อน โดยยังมีรายละเอียดจะต้องพิจารณาถึงขั้นตอนวิธีการส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพกายและสุขภาพจิตของผู้พิพากษา คาดว่าในการประชุม ก.ต.ครั้งต่อไปก็จะมีการลงมติเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนอีกครั้ง