วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ตามที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เสนอให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นความคิดที่ดี ไม่ได้ต่อต้านคัดค้าน เพียงแต่ตนคิดว่ายังมีหนทางที่ดีกว่า ทางพรรคฝ่ายค้านควรหาทางออกที่ดีที่สุดกว่านี้ ซึ่งมีอยู่หลายช่องทางที่น่าจะเหมาะสมกว่าการเปิดประชุมสภาฯ เพราะการไปรวมตัวประชุมสภาผู้แทนราษฎรในคนหมู่มากก็ต้องป้องกันระมัดระวังอย่างเต็มที่เพราะมีข่าวในต่างประเทศมีระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.ก็ติดเชื้อไวรัสนี้ได้เพราะสาเหตุการประชุมร่วมกันในคนหมู่มาก เชื้อไวรัสนี้ไม่ได้เลือกระดับชั้นเลือกคนที่จะต้องติดเชื้อ ดังนั้นการประชุมอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนำมาแพร่กระจายติดต่อกันในห้องประชุมเหมือนกรณีในสนามมวยลุมพินีได้


 

 

 

                ช่องทางที่ทางนักการเมืองฝ่ายค้านต้องช่วยกันคิดช่วยกันสนับสนุนรัฐบาล มีหลายช่องทาง อาทิเช่น การระดมเสนอแนวทางข้อคิดเห็นผ่านทางสื่อหรือการส่งเป็นจดหมายหรือหนังสือเอกสารความเห็นผ่านมาทางคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฯที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือการส่งตัวแทนพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลมาชี้แจงแนวทางต่อคณะกรรมการฯด้วยตัวเองก็ได้ หรือถ้าไม่สะดวกให้ผมเป็นตัวแทนไปรับเรื่องที่พรรคท่านหรือที่คณะทำงานของท่านได้ ซึ่งรัฐบาลเองพร้อมรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทุกเรื่องราวที่จะช่วยกันระดมสติปัญญาความคิดของทุกคนทุกฝ่ายเพื่อร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพอยู่แล้ว

 

"แรมโบ้"เบรกฝ่ายค้านอย่าเปิดสภาฯวิสามัญถูกไวรัส แก้ไม่ถูกทาง

 

 

 

                  เราไม่ต้องไปเสียเวลาเชิญรัฐมนตรีหรือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงที่สภาฯไม่ต้องเสียเวลาที่ท่าน ส.ส.แต่ละท่านต้องมาประชุมเอาเวลาอันมีค่ารีบเร่งลงพื้นที่เข้าไปดำเนินการช่วยกันจัดการป้องกันให้พี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ของท่านปลอดภัย โดยมอบ    บรรดาท่านส.ส.ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาลทุกท่านต้องรีบช่วยกันรณรงค์ประสัมพันธ์ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันอย่างเต็มที่ดีกว่าเอาเวลามาอภิปรายในสภาฯวิพากย์วิจารณ์ตำหนิการทำงานแบบไม่สร้างสรรค์เสียเวลาเปล่า ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นคงไม่ได้ประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนที่กำลังต้องการความห่วงใยจากผู้แทนฯของเขาลงมาดูแลอย่างใกล้ชิด ขวัญกำลังใจจากสมาชิกผู้แทนราษฎรมีค่าสูงยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนที่เลือกท่านเข้ามาเป็นตัวแทนครับ" นายสุภรณ์ฯ กล่าว

 

"แรมโบ้"เบรกฝ่ายค้านอย่าเปิดสภาฯวิสามัญถูกไวรัส แก้ไม่ถูกทาง