จากกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศมาตรการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) รายที่ 1 หลังพบบุคลากรของคณะคนหนึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จากการตรวจโดยการเก็บสารคัดหลั่งบริเวณส่วนหลังโพรงจมูกและบริเวณคอหอยไปตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งให้ผลเป็นบวก ขณะนี้บุคลากรคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการปิดการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ ตามที่ได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น

 

 

 

ด่วน... จุฬาฯ ให้นิสิตออกจากหอพักได้ทันที ป้องกันโควิดระบาด

 


          ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบพบ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เผยแพร่ประกาศ ลงวันที่ 16 มี.ค.2563 การประกาศหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันและดูแลนิสิตหอพักในการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่2) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และมหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมดแล้ว หากนิสิตหอพักมีความประสงค์จะเดินทางกลับบ้านให้ กลับได้ทันที หอพักอนุโลมไม่นับวันอยู่หอพักตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 


          หากมีประกาศปิดหอพักอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย นิสิตหอพักทุกคนต้องออกจาก หอพักเพื่อลดความเสี่ยงของตัวนิสิตเอง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หอพัก ร้านค้าและบริการต่างๆจะหยุดทำการ ทั้งหมด ทั้งนี้ขอให้นิสิตติดตามประกาศจากทางหอพักต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563