หลังจากก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะคนไทยงดไปอิสราเอล หลังออกมาตรการเข้มกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคไวรัสโคโรน่า 19 หรือ โควิด-19 (COVID-19) กักตัว 14 วัน

              ล่าสุด ประกาศกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล ปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศของบุคคลทุกสัญชาติที่เคยเดินทางมาประเทศไทยในช่วง 14 วันผ่านมา ยกเว้นผู้ถือสัญชาติอิสราเอลหรือมีถิ่นพำนักในอิสราเอล

 

 

 

              ตามข่าวสารนิเทศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งว่า กระทรวงสาสุขอิสราเอลออกประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทย สิงคโปร์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า กักตัวอยู่ที่บ้าน (home quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หลังจากเดินทางมาถึงอิสราเอล นั้น

              สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานประชากรและตรวจคนเข้าเมือง (Population and Immigation Authority: PIBA) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยอิสราเอลได้ออกประกาศปฏิเสธการเดินทางเข้าอิสราเอลของบุคคลทุกสัญชาติที่เคยเดินทางไปประเทศไทย สิงคโปร์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าในช่วง 14 วันผ่านมา ทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ ยกเว้นผู้ถือสัญชาติอิสราเอลหรือมีถิ่นพำนักในอิสราเอล

 

 

 

อิสราเอลเข้ม โควิด-19 ห้ามทุกคนที่เดินทางมาจากไทยเข้าประเทศ

 

 

 

              ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามสถานการณ์การออกมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลอิสราเอลอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข +972 9 954 8412 , +972 9 954 8413 หรือ +972 54 636 8150