16 กุมภาพันธ์ 2563 ภายหลังที่บอร์ดรถไฟที่มีนายจิรุฒ วิศาลวิจิตร เป็นประธาน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยว่า ได้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดประมาณ 90 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในขณะที่บุคคลภายในได้คะแนนเป็นลำดับ 2 คะแนนห่างกันประมาณ 2-3 คะแนน และสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวว่านายนิรุฒ มนีพันธุ์ จ่อนั่งผู้ว่า รฟท.คนใหม่ 

 

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหลังจากที่สื่อมวลชนเสนอข่าวก่อให้เกิดความสังสัยในหมู่พนักงานรถไฟอย่างมากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงความไม่ชอบมาพากลในการคัดสรรในครั้งนี้ทั้งในหมู่พนักงานและสื่อออนไลน์ บ้างก็ว่ามีใบสั่งจากการเมืองและเป็นไปไม่ได้ที่คนนอกจะได้คะแนนมากกว่าบุคคลภายในซึ่งมีผู้สมัคร 2 คน เพราะในใบประกาศรับสมัครคุณสมบัติประจำตำแหน่งมีความชัดเจนว่าต้องเป็นผู้มีความรู้จัดเจนเกี่ยวกับการรถไฟ การขนส่ง วิศวกรรม พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ หรือการเงิน มีวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนากิจการรถไฟ ให้เจริญก้าวหน้า มีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการขนส่งระบบรางทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

 

แต่เมื่อไปดูคุณสมบัติบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวคือนายนิรุฒิ มณีพันธุ์ ที่จะมานั่งเป็น ผู้ว่า รฟท.คนใหม่นั้นทำงานและมีความรู้ด้านกฏหมายไม่ได้มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้แต่อย่างใด..จึงทำให้เกิดคำถามและเสียงวิพากษ์ วิจารณ์พนักงานรถไฟว่าจะมีคะแนนเหนือกว่าผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายในได้อย่างไร..จึงเรียกร้องต่อประธานคณะกรรมการ"ให้เปิดเผยหลักฐานการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทุกคนเปิดเผยต่อสาธารณะ"เพื่อความโปร่งใส

 

และทราบว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.)จะเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันพุธที่ 19 กุมพาพันธํ 2563 ซึ่งตรงกับวันประชุมใหญ่ที่สมาชิกและผู้แทนจะเดินทางมาร่วมประชุมทั่วประเทศ