ระบบข้างต้นพัฒนาโดยทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมเครื่องมือวัดความแม่นยำและออปโตอิเล็กทรอนิกส์ แห่งมหาวิทยาลัยเทียนจิน (School of Precision Instrument and Opto - Telectronics Engineering) และบริษัทต่างๆ สามารถตรวจจับผู้ป่วยต้องสงสัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 (อ่านว่า โคหวิด-สิบเก้า) ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการตรวจสอบจากเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า รวมถึงระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า

 

 

 

               ระบบตรวจจับแบบพกพานี้มีขนาดเท่าเมาส์คอมพิวเตอร์ ภายในมีชิ้นส่วนหลักทำหน้าที่ตรวจจับแบบละเอียด ซึ่งมีความแม่นยำในการตรวจจับเทียบเท่าเครื่องมือในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ รวมทั้งสามารถตรวจสอบเลือดจากปลายนิ้วว่าเป็นผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่อย่างรวดเร็ว

               เอกสารการวินิจฉัยและการรักษาโรคปอดอักเสบที่เกิดจากไวรัสฯ (ฉบับทดลองที่ 5) ระบุว่า ผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดไวรัสฯ จะมีลักษณะทางคลินิก 2 ประการ ได้แก่  "มีไข้และ / หรือมีอาการในระบบทางเดินหายใจ” และ “เซลล์เม็ดเลือดขาวมีจำนวนปกติหรือลดลง หรือเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) มีจำนวนลดลงในระยะแรกเริ่ม"

               ผลตรวจสามารถถูกอัปโหลดลงบนแพลตฟอร์มคลาวด์ว่าด้วยการตรวจสอบการแพร่ระบาดและการแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถประมวลผลลัพธ์ ก่อนจะส่งต่อข้อมูลไปยังสถาบันควบคุมโรคและตรวจสอบทางการแพทย์ของรัฐบาลทุกระดับ เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้า วิเคราะห์สถานการณ์ และสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด

 

 

 

               ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบดังกล่าวได้ใบรับรองจดทะเบียนอุปกรณ์การแพทย์ของสำนักงานบริหารยาแห่งชาติจีน (National Medical Products Administration)

               ตู้คัง หนึ่งในนักวิจัยและดอกเตอร์จากคณะวิศวกรรมฯ กล่าวว่า "ระบบตรวจจับแบบพกพาสามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลหรือชุมชน ทั้งยังสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อที่เกิดจากการตรวจจากส่วนกลาง"

               ตู้ เสริมว่า แพลตฟอร์มคลาวด์แจ้งเตือนล่วงหน้าสามารถดำเนินงานตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค และด้านจัดการเหตุฉุกเฉินหลายแห่งตามที่ตั้งไว้ ทั้งการรวบรวมข้อมูลและสถิติ การปรับเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลายอย่างรวดเร็ว รวมถึงบริการให้คำแนะนำ และการให้ผลวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

 

 

 

--------------------

ที่มา : xinhuathai.com