สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะประชาชนลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองใกล้ชิด

               วันที่ 11 ก.พ.2563 ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 13.00-15.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 43-60 มคก./ลบ.ม.  

               - ค่าเฉลี่ย 51 มคก./ลบ.ม.

               - ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 21 เขต คือ

 

ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินเกณฑ์ 21 เขตกทม.ระดับส้ม

 

               เขตสัมพันธวงศ์ เขตวังทองหลาง เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตบางกะปิ เขตลาดกระบัง เขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ เขตบางเขน เขตบางขุนเทียน เขตคลองเตย เขตหลักสี่ เขตบึงกุ่ม เขตสวนหลวง เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดอนเมือง เขตพระโขนง

 

ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินเกณฑ์ 21 เขตกทม.ระดับส้ม

 

               นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังคงมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ             

 

               สำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ พร้อมใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น 

 

               ทั้งนี้ กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตต่างๆ ฉีดล้างถนน ต้นไม้ ป้ายรถเมล์ ฯลฯ และฉีดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อลดฝุ่นละอองสะสมในอากาศ นอกจากนี้ยังลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย และตั้งจุดตรวจกวดขันรถบรรทุก ดิน หิน ทราย หรือวัสดุอื่นใดให้อยู่ในสภาพป้องกันการตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วย

 

ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินเกณฑ์ 21 เขตกทม.ระดับส้ม

 

               กรุงเทพมหานคร ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโครงการก่อสร้างอาคารสูง หยุดงานก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละออง

 

               โดยติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำลดฝุ่น ติดตั้งแผงผ้าใบกันฝุ่น ล้างทำความสะอาด ภายในโครงการและทางเข้าทางออกรถยนต์อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน

 

ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินเกณฑ์ 21 เขตกทม.ระดับส้ม

 

               นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักการโยธา กทม. และสำนักงานเขต 50 เขต รวมถึงผู้ประกอบการที่มายื่นขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน

 

               ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายหลังดำเนินมาตรการหยุดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ถนน และอาคารสูง พบค่าฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีตรวจวัด

 

               สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศของ กทม. แบบ Real Time ได้ที่

 

               www.bangkokairquality.com

               www.air4bangkok.com 

               Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

               Facebook : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

 

ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินเกณฑ์ 21 เขตกทม.ระดับส้ม

 

               กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ดังนี้

 

               ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 38 – 69 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) 

 

ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินเกณฑ์ 21 เขตกทม.ระดับส้ม

 

               ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงเที่ยงเกือบทุกสถานี และพบเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) จำนวน 32 สถานี ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด 

 

               ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com