แอนโทนี เฟาซี (Anthony Fauci) ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อสหรัฐฯ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) และ แคทเทอรีน เพาลุส (Catharine Paules) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผนกโรคติดเชื้อแห่งมหาวิทยาลัยเพนน์สเตต ระบุในบทความที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์จามา (JAMA) ว่า

 

 

 

               ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนับตั้งแต่การระบาดของโรคซาร์ส ปี 2003 ได้ส่งผลให้การพัฒนาวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

               นักวิจัยใช้ข้อมูลจากการถอดลำดับจีโนมของไวรัสซาร์ส มาเป็นประโยชน์สำหรับการทดสอบวัคซีนดีเอ็นเอระยะที่ 1 ภายใน 20 เดือน และย่นระยะเวลาจนเหลือ 3.25 เดือน สำหรับโรคไวรัสอื่นๆ

               อย่างไรก็ดี นักวิจัยหวังว่าพวกเขาจะสามารถรับมือกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) หรือ เมสเซนเจอร์ อาร์เอ็นเอ (messenger RNA)

               แอนจิโอเทนซิน - คอนเวอร์ติงเอนไซม์ 2 (ACE2) เป็นตัวรับเด่นสำหรับไกลโคโปรตีนที่มีโรคซาร์สในมนุษย์ การวิเคราะห์เบื้องต้นบ่งชี้ว่าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่มีลักษณะคล้ายคลึงกรดอะมิโนในไวรัสซาร์ส และอาจใช้แอนจิโอเทนซิน - คอนเวอร์ติงเอนไซม์ 2 เป็นตัวรับ

 

 

 

 

               นักวิจัยเผยว่าสิ่งนี้อาจมีนัยสำคัญต่อการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคในอนาคต

               นักวิจัยระบุเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้การแพร่ระบาดของโรคในมนุษย์อันมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสถูกมองว่าไม่ใช่เรื่องที่จะส่งผลร้ายแรง สำหรับโรคติดเชื้อเกิดใหม่ และไม่ได้เป็นวาระสำคัญที่ต้องเตรียมการพร้อมรับมืออย่างสม่ำเสมอ

               สถาบันการแพทย์สหรัฐฯ และจีนกำลังดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวัคซีนต่อต้านไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีผู้ป่วยที่ยืนยันผลว่าเป็นโรคปอดอักเสบในจีนแล้ว 830 ราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (23 มกราคม)

               ในวันเดียวกัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ปัจจุบันยัง “เร็วเกินไป” ที่จะประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในจีนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) อย่างไรก็ตาม องค์การฯ ได้ประกาศเตือนว่าจำนวนผู้ป่วยอาจเพิ่มขึ้นอีกมาก เนื่องจากยังทราบข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสไม่มากนัก

 

 

 

--------------------

ที่มา : xinhuathai.com