คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ราชกิจจาฯ ประกาศ ตั้ง ปารีณา - สิระ เป็นกรรมาธิการแทน

16 มกราคม 2563 - 14:10 น.
ราชกิจจาฯ,ประกาศสภาผู้แทนราษฎร,ปารีณา ไกรคุปต์,สิระ เจนจาคะ,ราชกิจจานุเบกษา,พยม พรหมเพชร,ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 7,208 ครั้ง

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแทนตำแหน่งที่ว่าง [นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ นายพยม พรหมเพชร]


              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แทนตําแหน่งที่ว่าง ความว่า

 

 

 

              ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้ง นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นั้น

              เนื่องจาก นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และนายสิระ เจนจาคะ เป็นกรรมาธิการแทน ตามลําดับ


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

              จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

              ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

              ชวน หลีกภัย

              ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ ประกาศ ตั้ง พยม พรหมเพชร แทน สิระ เจนจาคะ

 

 

 

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/005/T_0013.PDF

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ