เพจ IKEA โพสต์ข้อความประกาศเรียกคืนสินค้า "แก้วกาแฟแบบพกพา" รุ่น TROLIGTVIS (ทรูลิกต์วีส) ที่ระบุว่า “ผลิตในประเทศอินเดีย” เนื่องจากพบว่าอาจมีระดับการถ่ายเทสาร Dibutyl Phthalate (DBP) เกินกว่าที่กำหนด

 

ประกาศเรียกคืนสินค้าแก้วกาแฟแบบพกพา รุ่น TROLIGTVIS/ทรูลิกต์วีส ที่ระบุว่า “ผลิตในประเทศอินเดีย” ขอความกรุณาลูกค้าหยุดใช้งานสินค้าดังกล่าวและนำมาคืนที่สโตร์อิเกีย เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวนที่อิเกีย

 

ความปลอดภัยของสินค้าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเสมอ เราจึงทดสอบสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าทุกรายการได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามข้อกำหนดของอิเกีย เมื่อไม่นานนี้ เราได้รับรายงานว่า แก้วกาแฟแบบพกพา รุ่น TROLIGTVIS/ทรูลิกต์วีส เริ่มจำหน่ายในประเทศไทยในเดือนสิงหาคมปี 2562 และเดือนตุลาคมปี 2562 อาจมีระดับการถ่ายเทสาร Dibutyl Phthalate (DBP) เกินกว่าที่กำหนดอิเกียจึงดำเนินมาตรการป้องกัน โดยขอให้ลูกค้านำแก้วกาแฟแบบพกพารุ่น TROLIGTVIS/ทรูลิกต์วีส ที่ระบุว่า “ผลิตในประเทศอินเดีย” มาคืนที่สโตร์อิเกียเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน

 

ขอความกรุณาลูกค้านำใบเสร็จสินค้ามาแสดงเมื่อทำเรื่องคืนสินค้า เนื่องจากตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร การออกเอกสารคืนเงินต้องระบุเลขที่ใบเสร็จลงในใบแจ้งหนี้ หากลูกค้าไม่สะดวกจะนำใบเสร็จสินค้ามาแสดง อิเกียจำเป็นต้องคืนเงินค่าสินค้าในรูปแบบบัตรของขวัญ

 

อิเกียขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะเข้าใจมาตรการของเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 02-708-7999