นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายสามารถ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท กล่าวต้อนรับ และโอกาสนี้ นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พันเอกกิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ นายพิชาญ ลักขษร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ นางสิญา ทองดี ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ นางคันธมาสิณี หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ พันตำรวจเอกยศศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปราสาท เข้าร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย

ผู้ช่วยรมต.ยธ.ลงพื้นที่สุรินทร์รับฟังปัญหา

สืบเนื่องจากประชาชนกลุ่มหนึ่งได้ไปร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกรณีได้นำโฉนดที่ดินไปทำสัญญาขายฝาก/จำนองกับนายทุนในอำเภอปราสาท เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจึงได้ไปไถ่ถอนคืนแต่นายทุนไม่ยอมให้ไถ่ถอน โดยอ้างยอดเงินจำนวนสูงกว่าที่ได้ทำสัญญาขายฝากกันจริง ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหายหลายราย จากนั้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 11.00 น. มีประชาชนจากอำเภอพยุ อำเภอโนนคูณ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 50 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอปราสาทให้ดำเนินคดีกับนายทุนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยอ้างว่าเป็นสัญญาไม่เป็นธรรม เนื่องจากหลังจากที่ผู้เสียหายได้นำโฉนดไปจดจำนอง ขายฝาก กับนายทุนในอำเภอปราสาท ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาทแล้ว นายทุนได้นำโฉนดฉบับดังกล่าวไปกู้กับนายทุนในจังหวัดสุรินทร์ต่อยอดสูงกว่าเดิมหลายเท่า พอครบกำหนดสัญญาจำนองหรือขายฝาก ผู้เสียหายได้ไปขอไถ่ถอนคืนแต่นายทุนอ้างยอดเงินสูงกว่าความจริงหลายเท่า จึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีเงินไปไถ่ถอนคืน

ผู้ช่วยรมต.ยธ.ลงพื้นที่สุรินทร์รับฟังปัญหา

ทั้งนี้ชาวบ้านได้ร้องไห้ทั้งน้ำตาว่า คิดถึงท่าน รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่พวกตนเคยเห็นเมื่อก่อนในทีวีที่ คืนโฉนดให้ชาวบ้าน วันนี้พวกตนตกมาอยู่ในวงจร จึงอยากขอร้องให้พล.อ.ประวิตร ลงมาช่วยเหลือพวกตนด้วย แต่วันนี้พวกตนก็ดีใจมีความหวังที่หน่วยงานราชการบูรณาการช่วยเหลือพวกตน

  ผู้ช่วยรมต.ยธ.ลงพื้นที่สุรินทร์รับฟังปัญหา    

อย่างไรก็ตามในพื้นที่อำเภอปราสาทมีประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 13 ราย (ที่ปรากฎโฉนดที่ สภ.ปราสาท เก็บรักษาไว้) และได้ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.ปราสาทแล้วจำนวน 4 ราย ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแล้ว 1 ราย ส่วนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากต่างพื้นที่โดยนับจากจำนวนโฉนดที่ สภ.ปราสาท ครอบครองอยู่ รวม 235 ฉบับ ดังนี้ 

 1. จังหวัดอุบลราชธานี 107 ฉบับ 

 2. จังหวัดศรีสะเกษ 58 ฉบับ

 3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 42 ฉบับ

 4. จังหวัดสกลนคร 7 ฉบับ

 5. จังหวัดอำนาจเจริญ 5 ฉบับ

 6. จังหวัดนครราชสีมา 3 ฉบับ

 7. จังหวัดบุรีรัมย์ 2 ฉบับ

 8. จังหวัดยโสธร 1 ฉบับ 

 9. จังหวัดระยอง 1 ฉบับ

 10.จังหวัดสุโขทัย 1ฉบับ

  11.จังหวัดสุรินทร์ 42 ฉบับ               

ผู้ช่วยรมต.ยธ.ลงพื้นที่สุรินทร์รับฟังปัญหา

อนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชน อย่างเสมอภาคทุกชนชั้น สำหรับการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนในวันนี้ เป็นการทำงานเชิงบูรณาการจากหลายหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ยุติธรรม ปกครอง อัยการ กอ.รมน. ตำรวจ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน ให้ได้คลายทุกข์ต่อไป 

ผู้ช่วยรมต.ยธ.ลงพื้นที่สุรินทร์รับฟังปัญหา

สามารถ กล่าวว่า จะลงพื้นที่อีกครั้ง 14 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าปัญหาทุกอย่างน่าจะแก้ปัญหาได้ ตนให้นโยบายว่า ผู้เสียหายที่เป็นหนี้ ต้องขำระหนี้ตามจริงที่ได้รับเงินมา พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ทั่งนี้ครั้งต่อไปตนจะแก้ปัญหาอย่างยืนตามบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตนจะชวนเพื่อนกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงการคลัง มาช่วยสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้ไม่กลับเข้าไปอยู่ในวงจรหนี้นอกระบบอีก