วันที่ 23 ธันวาคม 2562 โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ย่านอ้อมน้อย ประกาศปิดกิจการสายฟ้าแลบ ส่งผลให้พนักงานโรงงานนับพันคนเข้าทำงานไม่ได้ และต้องตกงานส่งท้ายปีแบบกะทันหันทันที 

 

โดย "บริษัทพงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด" ได้ติดประกาศแจ้งเรื่อง ประกาศปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานโดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายกำหนด โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 

เรียน พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 

 

บริษัทพงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดกิจการ อันสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ โดยการปิดกิจการบริษัทฯ นี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

บ.อุตสาหกรรมยานยนต์ประกาศปิดกิจการเซ่นพิษเศรษฐกิจตกต่ำ

 

 

บ.อุตสาหกรรมยานยนต์ประกาศปิดกิจการเซ่นพิษเศรษฐกิจตกต่ำ

 

 

บ.อุตสาหกรรมยานยนต์ประกาศปิดกิจการเซ่นพิษเศรษฐกิจตกต่ำ