คมชัดลึกออนไลน์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ราชกิจจาฯ ประกาศผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

20 ธันวาคม 2562 - 19:52 น.
ราชกิจจานุเบกษา,ราชกิจจาฯ,สำนักงานอัยการสูงสุด,กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 501 ครั้ง

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ


 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ความว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด

 

 

 

              ส่งผลให้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ได้เป็นรองประธาน ก.อ. ตามมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และ ก.อ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีมติให้ นายวิเชียร ถนอมพิชัย กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง อัยการอาวุโส สำนักงานคดีอาญา จึงมีผลให้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ และ นายวิเชียร ถนอมพิชัย ซึ่งเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว ตามมาตรา 18 (4) (ก) พ้นจากตำแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 25 (4) และเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ดังกล่าวว่างลงก่อนถึงกำหนดวาระ นั้น

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ ห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด

 

 

 

              บัดนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา 18 (4) (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว คือ

              1. นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน

              2. นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

              วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

              อัยการสูงสุด

 

 

 

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/310/T_0046.PDF

 

 

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ