คมชัดลึกออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

19 ธันวาคม 2562 - 16:15 น.
ราชกิจจาฯ,ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง,การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค,พรรคเพื่อชาติ,พรรคอนาคตใหม่,พรรคเศรษฐกิจใหม่,พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 2,528 ครั้ง

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ พรรคอนาคตใหม่ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย


 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ คงเหลือ จํานวน 18 คน นั้น

 

 

 

              บัดนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายศักดา นพสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ตําแหน่งรองเลขาธิการพรรค ต้องคําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 3494 - 3495/2562 จําคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล ทําให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรค และความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคเพื่อชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ข้อ 53 และข้อ 55

              นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ เวนคืนที่สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

 

 

 

              ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติคงเหลือ จํานวน 17 คน ได้แก่

              1. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค

              2. นายอารี ไกรนรา รองหัวหน้าพรรค

              3. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองหัวหน้าพรรค

              4. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ รองหัวหน้าพรรค

              5. นางลลิตา ฤกษ์สําราญ รองหัวหน้าพรรค

              6. นายวิโชติ วัณโณ รองหัวหน้าพรรค

              7. นางลินดา เชิดชัย เลขาธิการพรรค

              8. นางสาลี่ คีตะนิธินันท์ รองเลขาธิการพรรค

              9. นางสาวกิ่งดาว กับปะหะ เหรัญญิกพรรค

              10. นายองอาจ คําทอง นายทะเบียนสมาชิกพรรค

              11. นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรค

              12. นายธีระพงษ์ เผ่ากา รองโฆษกพรรค

 

 

 

              13. นายรยุศด์ บุญทัน รองโฆษกพรรค

              14. นายเทวกฤต พรหมมา ผู้อํานวยการพรรค

              15. นายพรศักดิ์ ศรีละมุล กรรมการบริหารพรรค

              16. นายเถลิงยศ บุตุคํา กรรมการบริหารพรรค

              17. นางวารีรัตน์ แก้วเงิน กรรมการบริหารพรรค

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

              พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

              นายทะเบียนพรรคการเมือง

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/095/T_0123.PDF

 

 

 

              ทั้งนี้ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ , การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ , การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/095/T_0125.PDF

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/095/T_0129.PDF

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/095/T_0133.PDF

 

 

 

 


 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ