คมชัดลึกออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ฟังความเห็นคนอุดรยกร่างกฎหมายปราบอุ้มฆ่า

17 ธันวาคม 2562 - 21:17 น.
อุดรธานี,ร่างพรบ,อุ้มฆ่า
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 406 ครั้ง

ผู้ช่วยรมต.ยธ.บุกถิ่นอุดรฯ รับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ...


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม ที่ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุดรธานี นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้กล่าวรายงาน น.ส.เอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากร และน.ส.นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษชนระหว่างประเทศเป็นฝ่ายเลขานุการตลอดการประชุม

การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมาย คือ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ตามหลักเกณฑ์ ม. 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน จำนวน 100 คน

ขณะเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ น.ส.เอมอรได้บรรยายถึงความเป็นมา เหตุผล และความสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฯ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผศ. ดร.กิตติ ชยางคกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และนายวรกร โอภาสนันท์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายถึงหลักการต่อต้านการทรมานและการกระทำให้สูญหายตามอนุสัญญาฯ ของสหประชาชาติและสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีการแสดงความเห็นที่หลากหลายและสะท้อนข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางในหลายประเด็น เช่น ความจำเป็นและเหมาะสมของร่างพระราชบัญญัติฯ การเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติฯ คำนิยามของการกระทำทรมานฯ บทลงโทษผู้กระทำความผิด มาตรการป้องกันการทรมานฯ เป็นต้น ซึ่งจะได้นำไปรวบรวมประกอบการประมวลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ด้านนายสามารถ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ทรมานฯ เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดปัตตานี ภายใต้ชื่อ"เคารพชีวิต ใช้สิทธิตามกฎหมาย ขจัดการอุ้มหายและทรมาน" ซึ่งรัฐบาลนี้ภายใต้การนำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำให้ศึกษาการพัฒนาออกกฏหมายให้คุ้มครองปกป้องพี่น้องประชาชน เรื่องการละเมิดสิทธิของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องได้รับการดูแลในทุกเรื่อง กฎหมายต้องทันสมัย และต้อง บังคับใช้ได้

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ