สายน้ำอู ที่ไหลมาจากยอดอู ผ่านเมืองขวา แขวงพงสาสี เข้าเขตเมืองงอย แขวงหลวงพระบาง ซึ่งช่วงหลัง เมืองงอย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เพราะสองฝั่งน้ำอู ยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์

 

 

 

              ชาวบ้านในเขตเมืองงอย ดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม และอาศัยลำน้ำอู เป็นเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับโลกภายนอก

              ปีนี้ มีโครงการก่อสร้าง “เขื่อนน้ำอู 3” ในเขตเมืองงอย ส่งผลให้ 6 หมู่บ้านที่อยู่เหนือเขื่อน เสมือนถูกตัดขาดจากตัวเมืองงอย และหนองเขียว 

              6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหาดขาด บ้านสบขิง บ้านโพนชะนะ บ้านหาดสา บ้านปากลวง และบ้านห้วยแรม

              โครงการเขื่อนน้ำอู 3 และเมืองงอย ได้ให้ประชาชน 6 หมู่บ้าน อพยพขึ้นไปตั้งบ้านเรือนในจุดที่สูงกว่าหมู่บ้านเดิม

              อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยังอาศัยแม่น้ำอู เป็นเส้นทางคมนาคม สภาพการณ์เช่นนี้ จะทำให้ 6 หมู่บ้าน มีความใกล้ชิดกับเมืองขวา แขวงพงสาลี เพราะการเดินทางโดยทางเรือไปเมืองขวาสะดวกสบายกว่า

 

 

              ในอนาคต 6 หมู่บ้าน อาจถูกโอนย้ายไปขึ้นกับเมืองขวา เพราะเขื่อนขวางหน้า ทำให้ชาวบ้านนั่งเรือไปเมืองงอยและหนองเขียวลำบาก 

              นอกจากนี้ การสร้างเขื่อนน้ำอู 3 ส่งผลให้น้ำอูช่วงหนองเขียว เมืองงอยเก่า เมืองงอยใหม่ น้ำแห้งลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

 

 

 

ลาก่อน..เมืองงอย เขื่อนน้ำอู 3 ตัดขาด 6 หมู่บ้าน

 

 

 

ลาก่อน..เมืองงอย เขื่อนน้ำอู 3 ตัดขาด 6 หมู่บ้าน

 

 

 

ลาก่อน..เมืองงอย เขื่อนน้ำอู 3 ตัดขาด 6 หมู่บ้าน

 

 

 

ลาก่อน..เมืองงอย เขื่อนน้ำอู 3 ตัดขาด 6 หมู่บ้าน

 

 

 

ลาก่อน..เมืองงอย เขื่อนน้ำอู 3 ตัดขาด 6 หมู่บ้าน

 

 

 

ลาก่อน..เมืองงอย เขื่อนน้ำอู 3 ตัดขาด 6 หมู่บ้าน

 

 

 

ลาก่อน..เมืองงอย เขื่อนน้ำอู 3 ตัดขาด 6 หมู่บ้าน

 

 

 

ลาก่อน..เมืองงอย เขื่อนน้ำอู 3 ตัดขาด 6 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

--------------------

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ วัดบ้านหาดสา เมืองงอย