12 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ยาตราโดยริ้วขบวนราบไปยังพระบรมมหาราชวัง มีพระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 นำริ้วขบวนราบ 

 

โดยมี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระดำเนินเข้าริ้วขบวนราบ ในฐานะราชองครักษ์ประจำพระองค์คู่เคียงพระราชยาน โดยริ้วขบวนราบยาตราออกจากท่าราชวรดิฐ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี 

 

ภาพ วันชัย ไกรศรขจิต (Wanchai Kraisornkhajit)
#NationPhoto #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #ริ้วขบวนราบ
 #พยุหยาตราทางชลมารค#เสด็จเลียบพระนคร #พุทธศักราช๒๕๖๒

 

 

 

ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จริ้วขบวนราบไปพระบรมมหาราชวัง

 

 

 

ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จริ้วขบวนราบไปพระบรมมหาราชวัง

 

 

 

ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จริ้วขบวนราบไปพระบรมมหาราชวัง

 

ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จริ้วขบวนราบไปพระบรมมหาราชวัง