12 ธ.ค.2562-ช่วงเช้าตรู่วันนี้ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พศ2562 ณ อู่หมายเลข1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ 

 

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

                 โดยการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ถือเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมา เป็นพิธีกรรมในการยอมรับนับถือและให้การคารวะบูชาต่อพระภูมิเจ้าที่ที่ ปกปักรักษา ดูแล คุ้มครอง ป้องกันสถานที่นั้นๆ พิธีกรรมเป็นการสวดอาราธนาบารมีพระพุทธานุภาพ พระธรรมานุภาพ พระสังฆานุภาพ และเทพพรหมเทวา รวมถึงท้าวจตุมหาราชผู้เป็นใหญ่ในทิศทั่วทั้ง 4 ลงมาประทับณสถานประกอบพิธีนั้นๆ

 

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

         

               พิธีเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ เป็นพิธีที่ชาวเรือมีความเชื่อกันมาแต่โบราณ ว่าเรือทุกลำ มีแม่ย่านางเรือสิงห์สถิตอยู่ คอยปกปักรักษา คุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงที่จะเกิดแก่เรือ ก่อนออกเรือทุกครั้ง หรือก่อนนำเรือไปใช้งาน จึงมักกระทำพิธีเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ หรือบูชาแม่ย่านางเรือก่อน เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือ ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมา

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

              โดยช่วงบ่ายซึ่งเป็นการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพศ 2562 กองทัพเรือ ได้จัดเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ รวมถึงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ 

           

              โดยเรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำ จะเริ่มตั้งขบวนเรือในเวลา 15.00 โดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธ.แห่งประเทศไทย และท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)  

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี (ภาพชุด)