เพจเฟซบุ๊ก "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒" เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความประชาสัมพันธ์ จุดคัดกรอง 6 โซน 19 จุด สำหรับประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ

 

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. ดังนี้ 

 

จุดคัดกรอง 6 โซน 19 จุด ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

 

               1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

               2. ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งพระนคร)

               3. พิพิธบางลำพู

               4. ทางเข้าม.ธรรมศาสตร์

               5. พระแม่ธรณีบีบมวยผม

               6. สนามหลวง 1 (ด้าน ม.ธรรมศาสตร์)

               7. สนามหลวง 2 (ด้านศาลฎีกา)

               8. ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า(ฝั่งพระนคร)

               9. ท่ามหาราช 

 

จุดคัดกรอง 6 โซน 19 จุด ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

 

               10. ท่าช้าง

               11. แยกท่าเตียน

               12. หน้าวังสราญรมย์

               13. ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)

               14. เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

               15. ทางเข้าท่ารถไฟ

               16. อุทยานสถานพิมุข

               17. ท่าเรือวังหลัง

               18. หน้าวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

               19. หน้าวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

 

 

               ประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธี ต้องนำบัตรประจำประชาชนมาแสดง ณ จุดคัดกรอง 6 โซน 19 จุด ดังกล่าว