วันที่ 7 ธันวาคม 2562 กองทัพเรือจัดการซ้อมเสมือนจริง ขบวนเรือพระราชพิธีและกำลังพลฝีพาย ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   

  ซ้อมเสมือนจริง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ นำภู่ห้อยจามรี นำมาประดับยังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ พร้อมนำเครื่องสูง และเครื่องตกแต่งเรือ โดยมีเส้นทางจากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐ ซึ่งการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันนี้ เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการ มีประชาชน เฝ้าชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของริ้วขบวน ซึ่งความพิเศษของการฝึกซ้อมในวันนี้ ก็คือเรือทั้งหมดได้ถูกประดับตกแต่งให้เหมือนกับวันจริง รวมทั้งกำลังพลฝีพาย ได้ใส่ชุดพระราชพิธี เพื่อให้การฝึกซ้อมดำเนินไปอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุด

 

ซ้อมเสมือนจริง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ซ้อมเสมือนจริง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค