วรงค์ เดชกิจวิกรม โพสต์ Warong Dechgitvigrom ภาพข้อความ ชี้ ลัทธิชังชาติกับม็อบฮ่องกงความเหมือนที่ไม่แตกต่าง ใช้รูปแบบที่สอดคล้อง ก่อนจะปลุกม็อบใหญ่ เขาจะใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือ

 

 

 

              ข้อมูลรายงานว่า เด็กอายุน้อยสุดที่ถูกศาลฮ่องกงตัดสินคือ 12 ปี ล่าสุดศาลฮ่องกงเพิ่งตัดสินเด็กอายุ 15 และ 17 ปี ที่ทำลายทรัพย์สินสาธารณะในช่วงม็อบ โดยให้ผู้ปกครองชดใช้คนละ 1.1 ล้านบาทไทย และเด็กเข้าสถานพินิจ

              ม็อบฮ่องกง ถูกจับกว่า 4,000 คน ในจำนวนนี้กว่า 80% เป็นเด็กมัธยม อาชีวะ ประถม การปลุกระดมของ NGO ต่างชาติ จะมีจุดเอกลักษณ์ปลุกระดม คือ

              1. โปรยใบปลิว

              2. ขีดเขียนวาดภาพ และสเปรย์บนกำแพงสาธารณะ

              3. ขว้างกระจกรถยนต์จากสะพานลอย

              4. จัดสัมมนาแอบแฝงปลุกระดม

              5. จัดค่ายเยาวชนล้างสมอง (คล้ายกับพวกไม่ยอมจำนน)

              6. ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ เช่น ไฟจราจร เครื่องขายตั๋ว ฯลฯ

              7. ปล่อยเฟกนิวส์ปลุกระดมทางโซเชียล

 

 

 

              เป็นวิธีการมาตรฐานที่ NGO ต่างชาติ ใช้ปลุกม็อบเยาวชนทั่วโลก และภาพตามผนังกำแพงใน กทม. เหล่านี้น่าสงสัยว่าเป็นฝีมือ NGO ต่างชาติ เช่นกัน เพื่อให้รับกับแคมเปญของพวกลัทธิชังชาติในประเทศไทย

              พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งคุณครู ผู้บริหารกระทรวงศึกษาทุกระดับ โปรดเอาใจใส่ ช่วยกันดูแลลูกหลานไทย อย่าให้ตกเป็นเหยื่อลัทธิชังชาติ

              #ปราบลัทธิชังชาติด้วยความจริง

 

 

 

ลัทธิชังชาติกับม็อบฮ่องกงความเหมือนที่ไม่แตกต่าง

 

 

 

ลัทธิชังชาติกับม็อบฮ่องกงความเหมือนที่ไม่แตกต่าง

 

 

 

ลัทธิชังชาติกับม็อบฮ่องกงความเหมือนที่ไม่แตกต่าง

 

 

 

ลัทธิชังชาติกับม็อบฮ่องกงความเหมือนที่ไม่แตกต่าง

 

 

 

ลัทธิชังชาติกับม็อบฮ่องกงความเหมือนที่ไม่แตกต่าง

 

 

 

ลัทธิชังชาติกับม็อบฮ่องกงความเหมือนที่ไม่แตกต่าง