กรมทางหลวง ดำเนินการยกโครงเหล็กติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานก่อสร้างและแนะนำข้อมูลจราจร แจ้งปิดช่องจราจรหลักชั่วคราว บริเวณ กม.22 ถ.พระราม 2 เบี่ยงการจราจรให้ใช้ทางคู่ขนานบริเวณ กม.24 และเบี่ยงจราจรกลับเข้าช่องทางหลักบริเวณ กม.22 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 03.00 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2562    

 

 

               กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 จังหวัดสมุทรสาคร

 

               เพื่อดำเนินการยกโครงเหล็กติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign : VMS) สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานก่อสร้างและแนะนำข้อมูลจราจร 

 

ปิด-เบี่ยงพระราม 2 ติดตั้งโครงป้ายจราจร 

 

 

               จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรหลักชั่วคราว บริเวณ กม.22 โดยจะเบี่ยงการจราจรให้ใช้ทางคู่ขนานบริเวณ กม.24 และเบี่ยงจราจรกลับเข้าช่องทางหลักบริเวณ กม.22  ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 03.00 น. ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562    

 

 

               ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว

 

ปิด-เบี่ยงพระราม 2 ติดตั้งโครงป้ายจราจร 

 

               รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  

 

 

ปิด-เบี่ยงพระราม 2 ติดตั้งโครงป้ายจราจร 

 

               ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)