5 ธันวาคม 2562 มหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 13 อำเภอ 69 ตำบล 439 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 19,648 ครัวเรือน 56,845 คน   

 

 

ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

 

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงปาดี อำเภอระแงะ อำเภอยี่งอ อำเภอจะแนะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอแว้ง อำเภอตากใบ อำเภอบาเจาะ และอำเภอเจาะไอร้อง รวม 69 ตำบล  439 หมู่บ้าน

 

บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 19,648 ครัวเรือน 56,845 คน ถนน 12 สาย โรงเรียน 39 แห่ง อพยพประชาชน 186 คน 43 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอตากใบ

 

ส่วนอำเภออื่นๆ มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตรบางพื้นที่ แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำลดลง ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสนับสนุนเรือท้องแบน เสื้อชูชีพ กระสอบทราย น้ำดื่ม พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

 

สำหรับประชาชนหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784  ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป