royal coronation
8 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

ข้าราชการ เฮ รับเงินเดือนส่งท้ายปีเร็วขึ้น

3 ธันวาคม 2562 - 18:45 น.
ได้เงินเดือน,สิ้นปี,กรมบัญชีกลาง
Shares :
เปิดอ่าน 4,091 ครั้ง

ข้าราชการ เฮ รับเงินเดือนส่งท้ายปีเร็วขึ้น หลัง "กรมบัญชีกลาง" ส่งหนังสือเวียน แจ้งทุกส่วนราชการจ่ายเงินเดือนก่อนกำหนด

 

 

             ข่าวดีในแวดวงข้าราชการ ทิ้งท้ายปี2562 ก่อนเข้าสู่ปี2563 เมื่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการ ทั่วประเทศไทย แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินเดือน ของเดือนธันวาคม 2562 


 

 

 

          ทั้งนี้ หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง ส่งถึงปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินเดือนโดยระบุว่า คณะรัฐมนตรีได้มีติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน ในปีพ.ศ.2562 จึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ( KO ) เดือนธันวาคม จากเดิมวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่ 27 ธ.ค.2562

 

        ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็ปไซต์กรมบบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ “ ภารกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ> บริการข้อมูลกฎหมายระเบียบ และหนังสือเวีย ”รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมา

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ