royal coronation
15 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

ครม.อนุมัติเครื่องพันธนาการเด็กสถานพินิจ

3 ธันวาคม 2562 - 16:55 น.
เครื่องพันธนาการเด็กสถานพินิจ
Shares :
เปิดอ่าน 245 ครั้ง

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องพันธนาการเด็กสถานพินิจ

 

 


            3 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า สืบเนื่องจากกฎหมายได้คุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจไว้ว่า การใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานพินิจนั้นกระทำไม่ได้ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

 

 

 

 

 

                      แต่หากจะใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชน มาตรา 103 ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ได้อนุญาตใน 2 กรณี คือ เพื่อป้องกันการหลบหนีเมื่อนำตัวออกมานอกสถานที่ควบคุม หรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กเองหรือบุคคลอื่น ในกรณีที่เกิดความไม่สงบในสถานที่ควบคุม ซึ่งการใช้เครื่องพันธนาการ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจะเป็นผู้สั่งการและต้องบันทึกเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องพันธนาการด้วย


                 รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. .... โดยกำหนดให้เครื่องพันธนาการใช้ได้เฉพาะสายรัดข้อมือและกุญแจมือ มีรายละเอียดดังนี้         

 

              1.สายรัดข้อมือมีเพียงแบบเดียว คือ สายรัดข้อมือพลาสติกที่ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด แบบตวัดรัดให้แน่นด้วยตัวเอง โดยใช้ปลายพลาสติกพันรอบข้อมือซ้ายและข้อมือขวา               

 

            2.กุญแจมือมี 2 แบบ คือ กุญแจมือแบบห่วงทำด้วยโลหะมีฟันเฟืองโลหะระหว่างห่วงโลหะทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยลูกโซ่โลหะ , กุญแจมือแบบห่วงทำด้วยโลหะมีฟันเฟืองและเชื่อมห่วงโลหะติดกันด้วยบานพับโลหะ

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended