สำนักงานเขตบางรัก สั่งปรับร้านเครื่องสำอางดัง ใช้พื้นที่ทางเท้าบริเวณสถานีศาลาแดง เป็นที่ตั้งเวทีจัดงาน กีดขวางทางสัญจร 5,000 บาท พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันป้องกันทำผิดซ้ำ


อ่านข่าว ตลาดรุกล้ำทางเท้า กระทบผู้อาศัยใกล้เคียง

 

               นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์ ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางดัง ใช้พื้นที่ทางเท้าบริเวณสถานีศาลาแดง เป็นที่ตั้งเวทีจัดงาน กีดขวางทางสัญจร ว่า 

 

ปรับ 5 พัน ร้านเครื่องสำอางดังยึดทางเท้าจัดงาน

 

               สำนักงานเขตฯ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2535 มาตรา 19 ห้ามติดตั้ง วาง กอง วัสดุใดๆ ในที่สาธารณะ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

 

               อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในการกระทำความผิดข้างต้นตามกฎหมายและสร้างความเข้าใจตักเตือนไม่ให้ผู้ประกอบการกระทำการดังกล่าวซ้ำอีก 

 

 
 
               ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบไม่ให้มีการใช้ทางเท้าผิดประเภท โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันในบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฝ่าฝืนกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน

 

               และกำชับให้ตรวจตราอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น ทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา