royal coronation
15 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

กทม.ป้องโรคอ้วน สั่ง รร.ในสังกัดงดขายน้ำอัดลม

1 ธันวาคม 2562 - 20:51 น.
น้ำอัดลม,โรคอ้วน
Shares :
เปิดอ่าน 569 ครั้ง

กทม.รณรงค์ปลอดน้ำอัดลม ป้องกันโรคอ้วน ภาวะทุพโภชนาการ เข้มทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. ไม่จำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน

 

               นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวผลการศึกษาของคลินิกต่อมไร้ท่อเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบสัดส่วนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและวัยรุ่น เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27 โดยสาเหตุที่เบาหวานในเด็กและวัยรุ่นเพิ่มขึ้นเกิดจากพฤติกรรมบริโภคหวานและขนมในโรงเรียน ว่า

 

อ่านข่าว กรมอนามัย ห่วงเด็กติดหวาน พบซดเครื่องดื่มผสมน้ำตาลสูง

 

               ที่ผ่านมา สำนักการศึกษา กทม. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

               โดยสนับสนุนการจัดเมนูอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เหมาะกับความต้องการของนักเรียนรายบุคคล รวมถึงโครงการเด็กไทยไร้พุง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย เพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 

               ขณะเดียวกันโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต โดยครูและฝ่ายเทศกิจช่วยกันดูแลคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของร้านอาหารแผงลอยหน้าโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งรณรงค์ไม่ดื่มน้ำอัดลมและผลักดันให้ปลอดน้ำอัดลมในโรงเรียนสังกัด กทม. 

 

               โดยทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. ไม่จำหน่ายน้ำอัดลมภายในโรงเรียน ตามมาตรการประเมินคุณภาพสถานศึกษา พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโภชนาการและโทษของน้ำอัดลมในรายวิชาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกระดับชั้น โดยบูรณาการกับกิจกรรมโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวัน

 

               ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สำนักอนามัย กทม. ยังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

               ในการแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหวานของเด็ก โดยขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

 

               รวมทั้งจัดทำคู่มือมาตรการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคอ้วน แผนและผลงานการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน และหนังสือเมนูสู้โรค ให้กับโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ