26 พฤศจิกายน 2562 ทำเนียบรัฐบาล นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อหวังผลดูแลเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ ในไตรมาสที่เหลือจนถึงปีหน้า 

 

 

โดยแบ่งเป็น ชุดที่ 1 โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อต้องการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องชุมชนในการลงทุน ให้เกิดการจ้างงาน เช่น จัดหาแหล่งน้ำ  จัดหาเครื่องจักรผลผลิตเกษตร โดยจะจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านผ่าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อกองทุน ดำเนินโครงการโดยเร็วที่สุดภายใน 6 เดือนและการพักชำระหนี้สินให้ สทบ.เพื่อต้องการผ่อนคลายการชำระหนี้ ให้สามารถนำเงินไปใช้จ่าย โดยการพักชำระเงินต้น 1 ปี โดยใช้งบประมาณของกองทุนหมู่บ้าน หากขาดเหลือจะพิจารณาสมทบ สทบ.อีกครั้ง ตลอดจนถึง โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนหมู่บ้านสร้างไทย  ดำเนินการโดย ธ.ก.ส.วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท  จัดให้กู้ยืม ดอกเบี้ยพิเศษ 0.001%ต่อปี เป็น เวลา 3 ปี 

 

นายอุตตม กล่าวต่อว่า ชุดที่สอง ช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบซ้ำซากก็ปรับมาใช้ปัจจัยการเก็บเกี่ยวและยกระดับมาตรฐานของการผลิตโดยให้ธ.ก.ส.ดำเนินการจ่ายเงินแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไร่ละ 500 บาทไม่เกิน 20 ไร่คิดเป็นครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาทและสามารถดำเนินการได้ทันที และชุดที่สาม การหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนซึ่งจะเปิดกว้างให้กับผู้มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อเดือน โดยการสนับสนุนในเรื่องของเงินดาวน์ 50,000 บาท จำนวน 1 แสนราย  ภายใต้โครงการ บ้านดีมีดาวน์