คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

สมัครด่วน 2 วันเท่านั้น ทำงานเกาหลี 300 คน

21 พฤศจิกายน 2562 - 09:40 น.
แรงงานไทย,ทำงานเกาหลี,กรมการจัดหางาน
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 2,601 ครั้ง

กรมการจัดหางาน เปิดรับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี 23-24 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น


               กรมการจัดหางาน เปิดรับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลีประเภทกิจการ งานเกษตร/ปศุสัตว์ มีโควตาผู้สอบผ่าน 300 คน สมัครด่วน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 โค้งสุดท้าย 2 วันเท่านั้น 

 

               กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8 เพื่อไปทำงานเกาหลีในประเภทกิจการ งานเกษตร/ปศุสัตว์ โดยมีโควตาผู้สอบผ่าน 300 คน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562  

 

               ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 1 หรือสมัครผ่านทาง toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www. การไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง ลดความเสี่ยงถูกหลอกเสียเงินฟรี


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน


อ่านข่าว เปิด e-service หางาน ตปท. ถูกกฎหมาย ลดขั้นตอน

 

               นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานของไทยและกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS)

 

               โดยกรมการจัดหางาน ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปทำงาน ซึ่งคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงานตามที่ทางการเกาหลีกำหนด 


อ่านข่าว ทำงานนวดมาเลย์ บินฟรี ที่พัก อาหารพร้อม

 

               การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ในครั้งนี้รับสมัครในประเภทกิจการ งานเกษตร/ปศุสัตว์ มีโควตาผู้สอบผ่าน 300 คน รับเฉพาะเพศชาย อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง

 

               เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

 

อ่านข่าว แรงงานไทยในอิสราเอล ความเป็นอยู่ดี รายได้งาม

 

               หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาวและไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ

 

               ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 1 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

               และลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน เพื่อเลือกวันที่ที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www. ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.

 

               ผู้ที่สนใจให้รีบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครภายในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9429 0-2245-6716 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ