ทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เจ้าของเพจ สายตรงกฎหมาย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรณีคนที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุนัข และปล่อยให้สัตว์ไปวิ่งเล่น เช่น การปล่อยสุนัขไปวิ่งเล่นบนถนน แล้วสุนัขมันเกิดวิ่งตัดหน้ารถ ซึ่งเรื่องนี้เจ้าของต้องรับผิดชอบ 

โดยทนายรัชพลได้โพสต์ข้อความให้ความรู้ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 

 

ใครที่เลี้ยงสัตว์ ย่อมมีหน้าที่ต้องดูแลสัตว์ไม่ให้ไปก่อกวนชาวบ้านเค้า โดยเฉพาะบนถนนที่มีรถวิ่งไป - มา กฎหมายเค้าห้ามปล่อยสัตว์ไปวิ่งเล่น โดยเฉพาะหมาเพราะอาจเกิดอันตรายได้

 

ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 111 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใด จูง ไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทางเท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ ดังนั้น เจ้าของหมาต้องดูแลควบคุมมิให้สัตว์ไปวิ่งเล่นกีดขวางการจราจร


มันเคยมีกรณีที่หมาวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ในระยะกระชั้นชิด ศาลพิพากษาว่าเป็นผลโดยตรงที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของโจทก์ล้ม ดังนั้น เหตุที่รถล้มเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของหมาที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัข เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ เจ้าของหมาจึงต้องรับผิด (ฎ 6088/2559)


นอกจากต้องจ่ายเงินให้เจ้าของรถแล้ว ยังมีความผิดทางอาญามีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (พ.ร.บ.จราจรมาตรา 148) เรื่องพวกนี้ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป