กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรบนทางคู่ขนาน ถนนบรมราชชนนี ใต้ทางแยกต่างระดับฉิมพลี เพื่อทำการก่อสร้างขยายสะพาน ระหว่าง กม.9 – กม.18 วันที่ 20 - 27 พ.ย.2562 นี้ แนะใช้ทางเลี่ยง

 

 

               กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีทางหลวงหมายเลข 338 เพื่อทำการก่อสร้างขยายสะพาน ระหว่าง กม.9 – กม.18  จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรบนทางคู่ขนาน ถนนบรมราชชนนี ด้านขาออก บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับฉิมพลี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.00 น.

 

รับมือ 20-27 พ.ย. ปิดคู่ขนาน ถ.บรมราชชนนี

 

 

               ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอแนะนำทางเลี่ยงงานก่อสร้างสำหรับผู้อาศัยบริเวณทางแยกต่างระดับฉิมพลี – โรงพยาบาลธนบุรี 2 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงหมายเลข 9) ใช้สะพานกลับรถบริเวณหน้าสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งหน้าแยกซ้าย กลับเข้าสู่ ถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338) ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร

               ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

 

               ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง