ที่อาคารรัฐสภา นายวทัญญู แสงแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากหลายสถาบัน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อเรียกร้องให้วุฒิสภาตรวจสอบและมีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหารถแห่และรถคอนเสิร์ต หลังพบหลายพื้นที่มีพฤติกรรมรวมตัวกันจัดเป็นลานคอนเสิร์ตเสมือนเป็นผับเคลื่อนที่ ปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีการควบคุม สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ความไม่ปลอดภัยกับชุมชนและสังคม

 

เยาวชนฯ ร้อง ครูหยุย รถผับเคลื่อนมอมเมาเยาวชน

 

           นายวทัญญู กล่าวว่า ในช่วงปีนี้เครือข่ายได้รับข้อมูลจากในหลายพื้นที่ว่า พบรถแห่หรือรถคอนเสิร์ต รวมตัวกันจัดเป็นลานคอนเสิร์ตเสมือนเป็นผับเคลื่อนที่ ปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก โดยไม่มีการตรวจบัตร มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์โดยไม่มีการควบคุมแต่อย่างใด จนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ การคุกคามทางเพศและปัญหาอื่นๆ ตามมา ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาแล้วอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นปัญหาที่กำลังลุกลามและกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อจัดการในเรื่องนี้ และการขยายตัวของกลุ่มที่ดำเนินการดังกล่าวเริ่มขยายวงและเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆในหลายจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคอีสาน เครือข่ายฯ ได้แสดงจุดยืนและมีข้อเสนอประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อนำไปพิจารณา ดังนี้

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

           1.ขอให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากรถแห่และรถคอนเสิร์ต หลังพบหลายพื้นที่ รถแห่เหล่านี้มีพฤติกรรมรวมตัวกันจัดเป็นลานคอนเสิร์ตเสมือนเป็นผับเคลื่อนที่ ปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการควบคุมแต่อย่างใด

 

เยาวชนฯ ร้อง ครูหยุย รถผับเคลื่อนมอมเมาเยาวชน

 

          2.ขอให้คณะกรรมาธิการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตรถแห่ต่างๆ ที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร เช่น ประเด็นการจดทะเบียนรถที่อาจเข้าข่ายปรับแต่งสภาพ กับกรมขนส่งทางบก ประเด็นใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกรมสรรพสามิต ประเด็นการเปิดเป็นสถานที่คล้ายกับสถานบริการ จากกรมการปกครอง เป็นต้น และควรเร่งทำความจริงให้ปรากฏ หากพบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จำเป็นต้องทำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์ให้รับรู้

 

เยาวชนฯ ร้อง ครูหยุย รถผับเคลื่อนมอมเมาเยาวชน

 

          และ 3.เครือข่ายฯ ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาในการขัดขวาง การประกอบสัมมาอาชีพของรถแห่และรถคอนเสิร์ต หากแต่จะต้องกระทำการภายใต้การควบคุมของกฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะหากมีพฤติกรรมรวมตัวกันจัดลานคอนเสิร์ตเสมือนเป็นผับเคลื่อนที่ มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเกี่ยวข้องแบบนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงกว่าปกติ ปฏิบัติตามกฎหมายเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และสังคมในอนาคต 

 

          ทั้งนี้ นายวัลลภ กล่าวภายหลังจากรับหนังสือ โดยจะเร่งกำกับติดตามเรื่องนี้ และตั้งกระทู้ถาม ต่อแนวทางการแก้ปัญหาความเดือนร้อนจากรถแห่ รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมวางมาตรการปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชน