สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประกาศเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญในจีน ย้ำผิดกฎหมายอาญาจีน มีโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี ถึงประหารชีวิต 

 

               วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว  ออกประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ที่ 35/2562 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญในจีน โดยระบุว่า 

 

               ด้วยในช่วงที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้รับแจ้งจากสำนักงานความมั่นคงในสาธารณะนครกว่างโจว แจ้งว่า ได้จับกุมคนไทย จำนวน 4 คน ในข้อหานำพาบุคคลรับจ้างตั้งครรภ์ลักลอบเข้าจีน โดยบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่รับจ้างตั้งครรภ์ให้กับคนจีนที่มีบุตรยาก (การอุ้มบุญ)

 

กงสุลใหญ่นครกว่างโจว เตือนคนไทยเอี่ยวอุ้มบุญคุก 5 ปี

 

              เกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ขอแจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญในจีน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีการจับกุมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ เนื่องจากการดำเนินการเกี่ยวกับการอุ้มบุญเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญาจีน

 

               โดยผู้กระทำผิดในฐานคนอุ้มบุญมีความผิดมาตรา 240 มีโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี ถึงประหารชีวิต และมีโทษปรับ หรือริบทรัพย์ด้วย

 

กงสุลใหญ่นครกว่างโจว เตือนคนไทยเอี่ยวอุ้มบุญคุก 5 ปี

 

               สำหรับผู้กระทำผิดในฐานเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอุ้มบุญ มีความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายอาญาจีน มาตรา 266 มีโทษจำคุก หรือกักขัง หรือควบคุมตัว ตั้งแต่ 3 ปี ถึง จำคุกตลอดชีวิต และมีโทษปรับ หรือริบทรัพย์ด้วย

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว