กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถานีประชาชนสัญจร โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ออกบูธส่งเสริมการมีงานทำ ให้ความรู้ด้านแรงงาน พร้อมเล่นเกมแจกของรางวัล ในกิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มทักษะ ให้ประชาชน


อ่านข่าว ก.แรงงาน จับมือ ออมสิน ฝึกอาชีพ ให้ทุนผู้ถือบัตรประชารัฐ

 

               รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และนางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมงาน “สถานีประชาชนสัญจร”

 

กระทรวงแรงงาน ขึ้นเหนือ ส่งเสริมการมีงานทำ

 

กระทรวงแรงงาน ขึ้นเหนือ ส่งเสริมการมีงานทำ

 

               ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการได้ง่ายขึ้น โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง 

 

               สำหรับ กิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

 

กระทรวงแรงงาน ขึ้นเหนือ ส่งเสริมการมีงานทำ

 

               โดยภายในงานมีการจัดรายการสถานีประชาชนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  และกิจกรรมการให้บริการสาธารณะจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ บริการรับเรื่องร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาของประชาชน พร้อมหน่วยงานให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ การแจ้งคนหาย บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย เป็นต้น

 

 

               นอกจากนี้ ยังมีบริการรับสมัครงาน ฝึกอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การตรวจสุขภาพ  การให้ความรู้จากหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมกิจกรรมแจกของที่ระลึก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ เป็นต้น  รวมทั้ง มีการแสดงโชว์พิเศษแสง สี เสียง ชมฟรีตลอดทั้งวัน

 

กระทรวงแรงงาน ขึ้นเหนือ ส่งเสริมการมีงานทำ

 

กระทรวงแรงงาน ขึ้นเหนือ ส่งเสริมการมีงานทำ

 

               ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ได้เยี่ยมชมบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งในส่วนของกรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธ สาธิตอาชีพ “มันม่วงมะพร้าวอ่อน” และ “น้ำสมุนไพรตะไคร้หอม” นิทรรศการภารกิจสำนักงานฯ การให้คำปรึกษาแนะนำด้านอาชีพ การรับคำร้องทุกข์ การให้บริการตู้ JOB BOX

 

               นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ยังได้ร่วมสาธิตอาชีพ การทำยางรัดผมชาวเขา และ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ยังได้ร่วมแสดงการสาธิตของกลุ่มอาชีพ กลุ่มด้นมือบ้านป่าผึ้ง ด้วย ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

 

กระทรวงแรงงาน ขึ้นเหนือ ส่งเสริมการมีงานทำ

 

กระทรวงแรงงาน ขึ้นเหนือ ส่งเสริมการมีงานทำ

 

               กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มด้นมือบ้านป่าผึ้ง  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร่ มีนางลำพึง พิชัยเจตวีร์ เป็นประธาน ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ.2556 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 8 คน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตคือ กระเป๋าด้นมือ พวงกุญแจ และผ้ามัดย้อม  โดยรับงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการทั้งในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งผลิตเพื่อจำหน่ายในงานต่างๆ เช่น งานโอทอป งานท่องเที่ยว เป็นต้น

 

               “การรับงานไปทำที่บ้าน ทำให้มีรายได้เสริมหลังจากทำงานประจำ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ ต้องพัฒนา และต่อยอด การผลิต เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว