กรมทางหลวง ขยาย ทล. 218 สาย บุรีรัมย์ – อ.นางรอง กม.34 – กม.50 ระยะทาง 16 กม. แล้วเสร็จ เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง สร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร เชื่อมโยงการเดินทางไปปราสาทหินพนมรุ้ง

 

 

ขยาย 4 เลน ทล.218 เชื่อมท่องเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้ง

 

               กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 218 สาย บุรีรัมย์ – อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม – บ.โคกสีพัฒนา แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.34 – กม.50 รวมระยะทางยาวประมาณ 16 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 

 

ขยาย 4 เลน ทล.218 เชื่อมท่องเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้ง

 

               เนื่องจากทางหลวงสายนี้มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ  4 ช่องจราจร

 

               ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร  ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 302,000,000 บาท
 

 

ขยาย 4 เลน ทล.218 เชื่อมท่องเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้ง

 

               ทางหลวงสายนี้จะเป็นเส้นทางที่สำคัญต่อเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สัญจรได้รับความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางไปปราสาทหินพนมรุ้ง อีกด้วย

 

ขยาย 4 เลน ทล.218 เชื่อมท่องเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้ง

 

               กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขยาย 4 เลน ทล.218 เชื่อมท่องเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้ง