นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีดีอีกหนึ่งเรื่อง เมื่อเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรสว่าง จังหวัดสกลนคร ได้ออกมาโพสต์เรื่องของการเอื้อเฟื้อสถานที่ให้ให้ชาวนา เกษตรกรได้ตากข้าว ซึ่งเรื่องนี้อาจจะดูเล็กน้อยสำหรับใครหลายๆคน แต่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความมีน้ำใจที่ช่วยทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

สถานีตำรวจภูธรสว่างสกลนคร เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ตากข้าว

โดยทางเพจ สถานีตำรวจภูธรสว่าง จังหวัดสกลนคร ได้โพสต์ข้อความนี้ไว้เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 โดยได้เขียนบรรยายเนื้อหาพร้อมรูปภาพเอาไว้ว่า "สถานีตำรวจภูธรสว่าง ได้ประชาสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อสถานที่บริเวณลานจอดรถ ลานกว้าง หน้าสถานีตำรวจภูธรสว่าง ให้ชาวนา เกษตรกรได้ตากข้าว ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว"

สถานีตำรวจภูธรสว่างสกลนคร เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ตากข้าว

สถานีตำรวจภูธรสว่างสกลนคร เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ตากข้าว

สถานีตำรวจภูธรสว่างสกลนคร เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ตากข้าว

สถานีตำรวจภูธรสว่างสกลนคร เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ตากข้าว

หลังจากภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ทำให้คนทั้งในจังหวัดและคนที่เข้ามาพบเห็นโพสต์นี้ต่างพากันชื่นชมถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อสถานที่ของสถานีตำรวจภูธรสว่าง จังหวัดสกลนคร