ภายหลังมาตรการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ “ชิมช้อปใช้” มีผู้สนใจเข้าร่วม “ชิมช้อปใช้ เฟส 1” และ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” รับเงินผ่าน “เป๋าตัง” (G-Wallet) รวมจำนวน 13 ล้านคน โดยลงทะเบียนช้อปชิมใช้รับสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

 

 

 

              โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้

              1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน

              2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

              3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล

 

 

 

ลงทะเบียนช้อปชิมใช้ ชิมช้อปใช้ เฟส 1 ชิมช้อปใช้ เฟส 2 ชิมช้อปใช้ เฟส 3

 

 

 

ลงทะเบียนช้อปชิมใช้ ชิมช้อปใช้ เฟส 1 ชิมช้อปใช้ เฟส 2 ชิมช้อปใช้ เฟส 3

 

 

 

               พรรคพลังประชารัฐ เผย #เคาะแล้วชิมช้อปใช้เฟส 3 ปลดล็อกใช้ได้ทุกจังหวัด ครม. เห็นชอบมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 3 แล้ว อีก 2 ล้านราย (กันให้ผู้สูงอายุ 5 แสนราย) เริ่มเปิดลงทะเบียน 14 พฤศจิกายน 2562 วันละสองรอบๆ ละ 5 แสนคน รอบแรก 06.00 น. รอบสอง 18.00 น. โดยรอบนี้ไม่แจกเงิน 1,000 บาท จะมุ่งเน้นให้ประชาชนเติมเงินใช้สอยเงินของตัวเอง แต่จะได้รับแคชแบ็คคืนเหมือนเดิม ใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินคืนได้ไม่เกิน 4,500 บาท หรือ 15% หากใช้จ่ายวงเงินเกินกว่า 30,001 - 50,000 บาท จะได้รับชดเชย 4,000 บาท หรือ 20%

               แต่พิเศษกว่าเฟสที่ผ่านมา ได้ปรับเงื่อนไขใหม่สามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด รวมทั้งพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถใช้จ่ายค่าบริการ ที่พัก การเดินทางบริการที่เกี่ยวเนื่องได้ด้วย โดยสิทธิ์ทั้ง 3 เฟส ครม. ได้ขยายอายุการใช้งานไปจนถึง 31 มกราคม 2563

 

 

 

ชิมช้อปใช้ เฟส 3 สมัคร ลงทะเบียน รับสิทธิ์เป๋าตัง 2

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง