11 พฤศจิกายน 2562 เปิดลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย ในวันแรกซึ่งเวลาไม่ถึงชั่วโมง จำนวนคนลงทะเบียนก็ครบตามโควต้าคือ 10,000 คนต่อวัน  

 

 

ทั้งนี้เชื่อว่ายังคงมีประชาชน ให้ความสนใจในโครงการดังกล่าว อีกเป็นจำนวนาก อย่างไรก็ตาม ผู้ที่พลาดจากการลงทะเบียนในวันแรก ยังสามารถลงดำเนินการได้อีกในวันที่ 2 คือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ในจำนวน 10,000 คน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 24.00 น.   

 

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อของขวัญจากโครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย" ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนและใช้สิทธิ์นอกจังหวัดที่ปรากฏในบัตรประชาชน โดย 1 คนมีสิทธิ์ซื้อได้ 1 รายการ โดยต้องซื้อผ่านทางเว็บไซต์โครงการ www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com เท่านั้น


ทั้งนี้ขั้นตอนสมัคร 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย


1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าคิวได้ที่ www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน (เริ่มตั้งแต่ 06.00 – 24.00 น.หรือจนกว่าของขวัญ 10,000 รายการจะหมด)

 

2. จองซื้อของขวัญ โดยใช้ อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 

3. ชำระเงิน 100 บาท ด้วยพร้อมเพย์ หรือ บัตรเครดิต หรือเดบิตธนาคารใดก็ได้ (จ่ายแค่ 100 เดียวกับทางโครงการ ไม่มีการต้องจ่ายเพิ่มกับผู้ประกอบการ นอกจากจะใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในรายการที่คุณซื้อไปจากโครงการ) 

 

4. คุณจะได้รับอีเมล ยืนยันจากทางโครงการ รูปแบบหน้าตาอีเมล มี 2 แบบ ถ้าซื้อสินค้าบริการในกลุ่ม INSTANT CONFIRM ที่สามารถจองและระบุวันใช้บริการได้เลย จะได้รับอีเมลยืนยันการจอง มีคำว่า Booking confirmation บนอีเมล หมายถึงได้ทำการจองและระบุวันใช้บริการผ่านทางระบบแล้ว  สามารถนำอีเมลยืนยันการจองนี้ไปใช้บริการได้เลย
ถ้าคุณซื้อสินค้าบริการในกลุ่ม REDEEM VOUCHER

 

 

จะได้รับอีเมลยืนยันการซื้อของขวัญระบุคำว่า E-Voucher คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการซื้อของขวัญซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนใช้บริการ โดยคุณต้องติดต่อผู้ประกอบการหรือ booking center แสดงหลักฐานและหมายเลข E-Voucher ยืนยันสิทธิ์ เพื่อจองวันเดินทาง/วันเข้าพัก ตามเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขที่ระบุใน Voucher

 

5. ไปใช้บริการตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกำหนด

 

การรับสิทธิ์ดังกล่าวประชาชน 1 คน มีสิทธิ์ซื้อของขวัญได้คนละ 1 รายการเท่านั้น โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่ปรากฏอยู่บนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ และต้องเดินทางภายใน 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น.