10 พ.ย.2562- คณะกรรมการจัดการชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธประจำปี 2562 นำโดยนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานจัดงานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธประจำปีนี้ พร้อมด้วยนายกสมาคมชาวสงขลา ร่วมกับกรมประมง  สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนสทิงพระ อำเภอสทิงพระ และอบต.คลองรี และพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลากว่า 400 คน ร่วมกิจกรรมตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ตามปณิธานของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและปลา จำนวน 499,999 ตัว ลงสู่ทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือต.ตลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

 

 

 

ปล่อยกุ้งก้ามกราม 4.9แสนตัว เดินตามปณิธาน ป๋าเปรม

 

 

                  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกุ้งก้ามกรามทะเลสาบสงขลา ถือว่าเป็นกุ้งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของชาวลุ่มทะเลสาบ เพราะเป็นกุ้งก้ามกรามที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ส่งขายในหลายจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งในกรุงเทพฯด้วย อีกทั้งยังส่งออกแบบกุ้งเป็นๆไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย ในอดีตเมื่อปี2535 ผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากทะเลสาบสงขลาปีละ 220 ตัน ผลจากชาวประมงจับกุ้งแบบผิดวิธี เช่น จับกุ้งในฤดูวางไข่ จับกุ้งขนาดเล็ก ทำให้ผลผลิตกุ้งค่อยๆน้อยลงจับได้แค่ 21 ตันในปี 2542  การรณรงค์เรื่องอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามมีอย่างต่อเนื่อง โดยการปล่อยพันธุ์กุ้งคืนสู่ธรรมชาติ การใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง การทำธนาคารกุ้งก้ามกราม ทำให้ผลผลิตกุ้งก้ามกรามค่อยๆเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มากพอ จึงเป็นที่มาของการร่วมรณรงค์ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงทะเลสาบสงขลา

 

 

 

              ปล่อยกุ้งก้ามกราม 4.9แสนตัว เดินตามปณิธาน ป๋าเปรม

 

 

 

ปล่อยกุ้งก้ามกราม 4.9แสนตัว เดินตามปณิธาน ป๋าเปรม

 

 

             ปล่อยกุ้งก้ามกราม 4.9แสนตัว เดินตามปณิธาน ป๋าเปรม

 

ปล่อยกุ้งก้ามกราม 4.9แสนตัว เดินตามปณิธาน ป๋าเปรม